dimecres, 20 de febrer de 2008

Sessió de tast al Celler d'Osona

(foto Miquel Bofill)
El primer dimecres de cada mes hi ha un tast "professional" al Celler d'Osona. Poso cometes a la qualificació professional per rebaixar la pretensió. L'enfoc del Miquel Bofill i del David, el seu fill, és aproximar la seva pròpia tasca de seguiment del mercat als seus clients del sector de l'hostaleria. Les mostres que els arriben d'arreu, variades en la qualitat i en l'estil del producte, són posades a disposició d'una taula en la que hi acudeixen els responsables de bodega dels restaurants de la comarca, molts d'ells associats a Osona Cuina des de fa temps.
L'ambient que s'hi estableix és cordial i informal; en confiança s'hi ennalteix i es critica allò que es tasta, sense reserves i, en definitiva es comparteix un criteri que, a poc a poc, i entre tots, es va formant sobre allò que configura la selecció del celler. És habitual que tothom expressi les seves impressions, és un procés reposat, en el qual l'opinió és oberta, i la tranquil·litat, que presideix la sessió, afavoreix la refutació i la discussió lliure. Al final, hi ha un cert acord sobre la idoneïtat d'agun dels vins, o sobre el caràcter prescindible d'algun altre (sempre des del punt de vista d'algú que ha de seleccionar, perquè de referències ja n'hi ha massa).
En definitiva, el Celler d'Osona, que polifacètic com el seu propietari, aborda tots els productes que ofereix el món del vi des de l'apassionament, des de les importacions en exclusiva de la Borgonya francesa i de la vall del Loira fins a les representacions locals de totes les Denominacions de l'Estat Espanyol, exerceix, amb aquestes sessions de tast, d'aula de formació i centre de trobada per a sommeliers i bodeguers que lluiten per mantenir-se al dia en tot moment, tant des del punt de vista tècnic com comercial.
Jo m'hi afegeixo sempre que puc. Fa prop d'un any que el Miquel va agafar el nostre vi envasat en Bag in Box per oferir a la botiga com a vi per cada dia. Té un elevat nombre de clients (anima a Vic un club de 600 amants del vi que el segueixen amb allò que fa) que confien en allò que selecciona, i nosaltres representem una bona opció, la de la quotidianitat.