dimarts, 19 de febrer de 2008

el Blog del Jordi Castells

El Jordi Castells, un bon amic, de Valls, té obert un blog en el que parla de les coses que l'interessen: la cultura i la política, centrat a Catalunya i a les terres de Tarragona especialment. Hi ha un espai específic per als vins, una afició que arrossega de fa anys i que l'anima a viatjar pel territori, pròxim i llunyà. Ahir va fer una menció a el vi A Punt, per esmentar l'oferta que presentem per aproximar el vi de qualitat a la taula quotidiana.